دانلود مجموعه مداحی‌های نزار القطری

دانلود مجموعه مداحی‌های نزار القطری

(قسمت اول)

(ویژه ماه محرم و ایام سوگواری)

دانلود مجموعه مداحی‌های نزار القطری:

Al Qatari – Madahi 01

Al Qatari – Madahi 02

Al Qatari – Madahi 03

Al Qatari – Madahi 04

Al Qatari – Madahi 05

Al Qatari – Madahi 06

Al Qatari – Madahi 07

Al Qatari – Madahi 08

Al Qatari – Madahi 09

Al Qatari – Madahi 10

 

قسمت دوم مداحی نزار القطری


کانال تلگرام آوا مذهبی (نوحه، آهنگ و آواهای مذهبی)

 


۴- متن شعر با فغان گفتا زینب محزون:

 با فغان گفتا زینب محزون
بر سر نعش شاه شهیدان
خواهم روم بر سوی شام ای برادر جان
با فغان گفتا کلثوم افکار
بر سر نعش میر علمدار
برادر من آه و واویلا
تاج سر من آه و واویلا
خاک بر سر من

با فغان گفتا عروس ناشاد
بر سر نعش قاسم داماد
پسر عم من آه و واویلا
ای همدم من آه و واویلا
ای محرم من
با فغان گفتا زینب محزون
بر سر نعش شاه شهیدان
خواهم روم بر سوی شام
ای برادر جان
*
با فغان گفتا لیلا با اکبر
کی نوجوانم شبه پیمبر
ای اکبر من آه و واویلا
تاج سر من آه و واویلا
خاک بر سر من
با فغان گفتا زینب محزون
بر سر نعش شاه شهیدان
خواهم روم بر سوی شام
ای برادر جان
*
بر من نظر کن ترک سفر کن
از شعله ی آه من حذر کن
آرام جانم آه و واویلا
روح روانم آه و واویلا
شمع مزارم
با فغان گفتا زینب محزون
بر سر نعش شاه شهیدان
خواهم روم بر سوی شام
ای برادر جان
*
اسباب عشرت بهر توچیدم
رخت دامادی تنت ندیدم
رود رشیدم آه و واویلا
ای ناامیدم آه و واویلا
عیشت ندیدم
با فغان گفتا زینب محزون
بر سر نعش شاه شهیدان
خواهم روم بر سوی شام ای برادر جان


۸- متن شعر علی علی اکبر علی علی:

علی علی اکبر علی علی
شبه پیمبر علی علی شبه پیمبر علی علی
ای جانم
تازه جوانم مرا تو جانم در جانی
ای جانم
با اشک سردم مرا تو دردم درمانی
ای جانم
ریحانه المک … بکفایی
ای گل حیدر ای گل حیدر علی علی
شبه پیمبر علی علی شبه پیمبر علی علی
ای جانم
ای علی اکبر سرو صنوبر رعنایی
ای جانم
بر دو لبانم همی بخوانم لالایی
ای جانم
*
امید مادر علی علی ای همچو کوثر علی علی
علی علی اکبر علی علی
شبه پیمبر علی علی شبه پیمبر علی علی
رنگم پریده ای سر بریده ای ماهم ای جانم
قدم خمیده ای نور دیده بر راهم ای جانم
یا علی ابنی فک دک یدب دب نو هوهم
با تیر و خنجر علی علی
وداع مادر علی علی
*
علی علی اکبر علی علی
شبه پیمبر علی علی شبه پیمبر علی علی
شوم فدایت کنم دعایت با حسرت ای جانم
یوسف لیلا جوان برنا بر راهت ای جانم

الله اکبر علی علی ای یار و یاور علی علی
*
علی علی اکبر علی علی
شبه پیمبر علی علی شبه پیمبر علی علی
هنگام پیری دستم بگیری فرزندم ای جانم
هم آرزویم تو را ببویم دلبندم ای جانم
با دیده تر علی علی تا روز محشر علی علی
*
ای جانم بود و نبودم با تار و پودم اکبر بود
ای جانم بسی که شب ها ذکرت به لبها کوثر بود
سحر ال لیالی دم ال لحالی لا کش عود
ای گشته پر پر علی علی
بی فرش و بستر علی علی
*
ای جانم چشم انتظارم لحظه شمارم ای مادر
ای جانم بین حال زارم من بی قرارم ای نورم
لا ماه ال بال و دم لا جال بد عبا
ای ماه انور علی علی
در بین عسکر جانم علی
علی علی اکبر علی علی
شبه پیمبر علی علی شبه پیمبر علی علی


۹- متن شعر

قسماً بالله داحی الأرض خلاق السماوات
وب ما جاء به جبریل من وحیاً و آیات
أُنادی بکرامه
إلى یوم القیامه
سأذوق الموت بالعز ولا للذُلِ هیهات
*
اگر از خنجر خونریز لب تشنه ببرند سرم را
اگراز تیغ شکافند در این عرصه خونین جگرم را
اگر از تیر سه شعبه بدهند آب عوض شیر گل نو ثمرم را
اگر از داغ برادر شکند خصم ستمگر کمرم را
*
قتیل العبرات
أسیر الکربات
أوهل تُکتب أحزانیه فی الطف بحبر و دوات
أبداً فالحزنُ لا یکتبوا إلا بالدموع الجاریات
*
اگر از چهار طرف خصم زند بر جگرم تیر
اگر آید به سر و کتف و تنم ضربت شمشیر
اگر از سنگ شود غرق به خون روی منیرم
اگر آتش عوض آب دهد خصم شریرم
اگر از داغ پسر سوزم و صد بار بمیرم
*
ظلمونی قتلونی و تناسو من أنا
صارت الآلام فی أرض الأسالی وطنا
کُل ما مرَ على الکوّن مِن الأحزانی قد مرَ هُنا
*
بخدایی که مرا خواسته با پیکر صد چاک ببیند
به تنم زخم دو صد نیزه و شمشیر نشیند
به ستمگر ندهم دستم و ذلت نپذیرم
اگر آرند به جنگم همه ی اهل زمین را و سما را
مظلوم حسین جانم
مظلوم حسین جانم مظلوم حسین جانم
منم و عهد الستم
نگسستم نه شکستم
بخدا غیر خدا را نپرستم
بخدا من پسر شیر خدا و پسر فاطمه هستم
*
عربیونً علوینً قرشینّ شجری
أُحدیون بدریونّ فاطمیونّ قَمری
*
همه ی دار و ندارم همه ی هفتاد و دو یارم به فداى ره جانان
منم و سرخى رویم
منو و خون گلویم
منم و حنجره عطشان
منم و داغ جوانان
منم و خاک بیابان
منم و سم ستوران
*
أنا للهادی حبیبونّ
و فی الطف غریبونّ
و سلیبونّ و تریبونّ و عجیبونّ أن أذوق الموت ضامی
فمن عنی یحامی و شیبی لا خضیبوا
*
منو رگهای بریده
منم و قلب دریده
منم و طفل صغیرم
منم و کودک شیرم
منم و دخت اسیرم
منم و حی قدیرم
*
أوهُلّ یعبدُ ربّ الکوّن فَوقَ الأرض مثلی
فأنا المحرابُ مَن جاءَ بهِ السیفُ یُصلی
لِما یُقتلوا طفلی و تُسبا کُل أهلی
لِما یُقطعوا نحری و لِما أُقتلوا ذامی و بجنبی ماءُ نهری
*
منم و زخم فراوان منم و آیه ی قرآن
منم و زخم زبانها منم و تیغ سنانها
همه آیید و ببینید مقام وشرف و عزت ما را
مظلوم حسین جانم مظلوم حسین جانم مظلوم حسین جانم
*
وهنا الکُل یرا
ما بی حالی قد جرا
أویرضى المصّطفى خیر الورى
أی مرسومٍ حسیناٍ أغفرا
بخدا و به رسول به علی ابن ابیطالب و زهراى بتول
و شقیق المجتبى فحل الفحول
لا أخی کیف بهِ
إن راء الخیّل على صدر تجوّل
*
به هفتاد و دو یارم به حبیبم به زهیرم به طُرمّاح و به جون و وهب پاک سرشتم
به جلال و شرف عابس و عباس
به عثمان و به جعفر
به شهیدان عقیل و به خلوص دل عبدالله و قاسم
به علی اکبر و داغش به علی اصغر و خونش
*
یلطمُ البدر على الصدرُ حزیناً بالیدین
و دموعّ منه تجری کاللجین و ینادی بحدادی
و هو مکسور الفؤادی یا عمادی یا مرادی یا حبیبی یا حسین
مظلوم حسین جانم مظلوم حسین جانم مظلوم حسین جانم
*
به گل یاس مدینه به رقیه به سکینه
به دل سوخته ی زینب کبری و دو فرزند شهیدش
به لب تشنه اطفال صغیرم
به تن خسته سجاد عزیزم
من از این قوم ستمگر نگریزم
نکنم بیعت و با خصم ستمگر بستیزم
سر من بر سر نی راه خدا گوید با دوست سخن گوید
گردد هدف سنگ و خورد چوب نبینم بخدا غیر خدا را
مظلوم حسین جانم مظلوم حسین جانم مظلوم حسین جانم
*
بنبیاً عربیاً ورسولٍ مدنی
و أخیه أسد الله المسمی بعلی و بزهراء بتولٍ
و به أم ٍ ولدتها و بسبطیه و شبلیه هما نجل زکی
و بسجاد و بالباقرِ والصادقِ حقا و بموسى و علیاٍ وتقیاٍ ونقی
و بذلعسکر والحجتهّ القائمِ بالحق الذی یضربُ بالسیف لحکماٍ أزلی
بمحمد و محمد بعلیاٍ و علی
مظلوم حسین جانم مظلوم حسین جانم مظلوم حسین جانم


کسب درآمد با کلیک کردن

خرید بک لینک و رپورتاژ با کیفیت و ارزان


Share